Datum rozhodnutí: 1.4.2014

Rozhodnutí LK číslo 9322 / 2013-2014
vůči
FBK Valašské Meziříčí (6ZE1-Zlínská liga elévů (3+1))
Popis
Rozhodnutí
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 50,- Kč
Odůvodnění
Výše uvedené družstvo se provinilo tím
, že na turnaji Zlínské ligy elévů, dne 23.2.2014, nastoupil za družstvo FBK Valašské Meziříčí neregistrovaný hráč Matuščík Radek (datum narození 14.9.2003).

proti Legislativním předpisům ČFbU, konkrétně proti Soutěžnímu řádu, článku 6.1 Náležitosti hráčů
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi ČF na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
vyřizuje:
Ligová komise, , ,
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz