Datum rozhodnutí: 9.4.2014

Rozhodnutí LK číslo 9353 / 2013-2014
vůči
FbC Holešov (6ZK2-Zlínská liga dorostenců)
Popis
Rozhodnutí
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 500,- Kč
Odůvodnění
Výše uvedené družstvo se provinilo
nedostatečnou pořadatelskou službou
na turnajji Zlínské ligy dorostenců dne 6.4.2014. Konkrétně nepoužitím originálních ZOU (nahrazeny provizorními)

proti Legislativním předpisům ČFbU, konkrétně proti Soutěžnímu řádu, článku 7 Povinnosti pořadatele utkání
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi ČF na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
vyřizuje:
Ligová komise, , ,
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz