Datum rozhodnutí: 16.4.2014

Rozhodnutí LK číslo 9420 / 2013-2014
vůči
TJ MEZ Vsetín (6ZM5-Zlínská liga mužů)
Popis
Rozhodnutí
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 600,- Kč
Odůvodnění
Výše uvedené družstvo se provinilo
nastoupením hráče z nižší věkové kategorie, než je povoleno
při utkání soutěže Zlínské ligy mužů v zápasech č. 6ZM5-A080 a 6ZM5-A083. Konkrétně hráč Lukáš Cahlík (datum narození 15.6.1997)

proti Legislativním předpisům ČFbU, konkrétně proti Soutěžnímu řádu, článku 12.5. odstavec b) Povinnosti vedoucího družstva
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi ČF na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
vyřizuje:
Ligová komise, , ,
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz