Datum rozhodnutí: 12.5.2014

Rozhodnutí KMM číslo 9731 / 2013-2014
vůči
Panthers Otrokovice (6ZE1-Zlínská liga elévů (3+1))
Popis
Rozhodnutí
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 800,- Kč
Odůvodnění
Výše jmenované družstvo se provinilo proti Legislativním předpisům ČFbU, konkrétně proti Rozpisu ligových soutěží ČFbU 2013/2014. Nesplněním povinnosti přítomnosti vyškoleného trenéra požadované licence při soutěžních utkáních v sezóně 2013/2014. Vyškolený trenér má být přítomen minimálně u 70% utkání v sezóně; trenér požadované licence byl přítomen 0% utkání;
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi ČF na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
vyřizuje:
Komise mládeže a metodiky, , ,
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz