Datum rozhodnutí: 13.5.2014

Rozhodnutí KRD číslo 9885 / 2013-2014
vůči
FBC Sokol Písek (5XM4-3. liga mužů - divize V)
Popis
Rozhodnutí
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 900,- Kč
Odůvodnění
Výše uvedené družstvo se provinilo
nezajištěním účasti na seminářích rozhodčích od rozhodčího, který plnil za oddíl povinnost
(rozhodčí Petr Novotný - neúčast na semináři rozhodčích: 1 a rozhodčí Tomáš Čekan - neúčast na semináři rozhodčích: 2)

- proti Legislativním předpisům ČFbU, konkrétně proti Předpisu povinnosti oddílu mít vyškoleného rozhodčího pro sezónu 2013/2014 a proti Statutu rozhodčího.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi ČF na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
vyřizuje:
Komise rozhodčích a delegátů, , ,
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz