Datum rozhodnutí: 16.3.2018

Rozhodnutí DK číslo 1786 / 2017-2018
vůči
Kanonýři Kladno (8XM2-1. liga mužů)
Popis
Podaný podnět proti oddílu Kanonýři Kladno k utkání 1. ligy mužů 8XM2-A186 me zi družstvy 1. MVIL Ostrava WOOW a Kanonýři Kladno za znevážení soutěže chováním družstva Kanonýři Kladno.
Rozhodnutí
DK se rozhodla potrestat oddíl Kanonýři Kladno za použití bodů 3.6. a části II. Sazebníku trestů pro kolektivy, bodu 7.
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 10000,- Kč
Disciplinární poplatek
Na základě bodu 7.1. písm. b) DŘ uhradí oddíl Kanonýři Kladno poplatek ve výši 2000,- Kč za disciplinární řízení. Disciplinární poplatek bude odečten z vratné soutěžní kauce.
Odůvodnění
DK po prostudování zaslaných vyjádření dospěla k závěru, že po úvodním vhazování v utkání nechalo družstvo 1. MVIL Ostrava WOOW vstřelit družstvo Kanonýři Kladno branku zcela bez zájmu o hru. Po následujícím vhazování si pak družstvo Kanonýři Kladno vstřelilo vlastní branku, opět bez zapojení hráčů do hry. Na základě výpovědí dospěla DK k závěru, že toto chování hráčů na začátku utkání bylo vyjádřením protestu proti pravidlu umožňující postup do Superligy pouze družstvům, jejichž domácí utkání navštívilo v základní části soutěže alespoň 4krát více jak 150 diváků. Z vyjádření účastníků vyplývá, že iniciátorem tohoto protestu bylo družstvo 1. MVIL Ostrava WOOW, které tuto podmínku nesplnilo a v play off tak nemá šanci postoupit. Hráči MVIL Ostrava o chystaném protestu informovali před utkáním hráče Kladna, kteří se na žádost MVIL Ostrava rozhodli k protestu připojit. Dle názoru DK je nepřijatelné, aby hráči na této úrovní soutěží přenášeli svou nespokojenost s nastavením soutěže do utkání a úmyslně tak svým chováním popírali samotný princip hry a sportovního soutěžení. Nastavení systému soutěží příslušící řídícím orgánům soutěže a vyjádření případného nesouhlasu přísluší vedením oddílů nikoliv hráčům a na zcela jiném fóru než jsou jednotlivá utkání soutěže. Tam diváci očekávají od hráčů férový souboj dvou družstev. Dle názoru DK se družstva svým nezájmem o hru v počátku utkání provinila popřením samotného principu hry a znevážením dobrého jména soutěže. Z výpovědí pak je patrné, že družstvo Kanonýrů Kladno nebylo iniciátorem tohoto protestu, ale zároveň neodmítlo nabídku se k protestu připojit a zjevně se ho účastnilo. Toto zohlednila DK při rozhodování o výši finanční pokuty, která byla stanovena v nižší hranici než pro MVIL Ostrava, který byl iniciátorem protestu.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Marek Kalanin
předseda DK
na vědomí:
Kanonýři Kladno
vyřizuje:
Disciplinární komise, Lomnického 1705, Praha, 14000
Marek Loskot
+420773653334
dk@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz