Datum rozhodnutí: 10.4.2018

Rozhodnutí LK číslo 1823 / 2017-2018
vůči
TJ Turnov (2XJ2-2. liga juniorů - skupina 2)
Popis
Dne 24.3 se družstvo Semilsko TJ Turnov nedostavilo na turnaj k utkání .2. Ligy juniorů - skupina .
Rozhodnutí
LK ÚSaLB vyhlašuje na základě ustanovení čl. 13.2. f)VIII. SŘ kontumační výsledek utkání

č. A128 Se,isko TJ Turnov vs. FBC Vipers Most
0:5 ve prospěch družstva FBC Vipers Mosta

č. A130 ASK Lovosice -LFP vs. Semilsko TJ Turnov
5:0 ve prospěch družstva ASK Lovosice-LFPa postihuje výše uvedený oddíl
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 1500,- Kč
Odůvodnění
Družstvo Semilsko TJ Turnov se omluvilo den před konáním turnaje z důvodu nemoci více hráčů,.Jelikož se jedná o košový systém utkání se nebude dohrávat.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí se může oddíl odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
Vladimír Štorek
předseda LK
na vědomí:
TJ Turnov
vyřizuje:
Ligová komise, Dobiášova 851/5, Liberec 6, 46006
Blanka Procházková
+420608956579
prochazkova@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz