Datum rozhodnutí: 11.10.2018

Rozhodnutí LK číslo 1897 / 2018-2019
vůči
TJ Turnov (2XG2-Přebor starších žákyň (3+1) - skupina 2 )
Popis
Družstvo se provinilo nedostavením se k utkáním turnaje 2XG2 Přebor starších žákyň - skupina 2 dne 30.9.2018
Rozhodnutí
Ligová komise, v souladu s příslušnými předpisy, vyhlašuje na základě Soutěžního řádu kontumační výsledek zápasů A012 - 5:0 pro Českou Lípu, A015 5:0 pro Frýdlant, A017 5:0pro Štětí a A019 5:0 pro Roudnici.
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 2000,- Kč
Odůvodnění
Družstvo se provinilo porušením Soutěžního řádu Českého florbalu - Náležitosti družstev
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Vladimír Štorek
předseda LK
na vědomí:
TJ Turnov
vyřizuje:
Ligová komise, Dobiášova 851/5, Liberec 6, 46006
Blanka Procházková
+420608956579
prochazkova@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz