Datum rozhodnutí: 9.4.2014

Rozhodnutí LK číslo 746 / 2013-2014
vůči
FbC Holešov (6ZK2-Zlínská liga dorostenců)
Popis
Rozhodnutí
zápas č. 6ZK2-A052 FbC Orel Uherský Brod vs. FbC Holešov
10:2 ve prospěch družstva FbC Orel Uherský Brod
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 1500,- Kč
Odůvodnění
Družstvo FbC Holešov se provinilo proti Soutěžnímu řádu, tím že:
k utkání Zlínské ligy dorostenců, zápas č. 6ZSK-A052 dne 6.4.2014 nechalo nastoupit hráče Radek Soška, Viktor Špendlík, Josef Blaha, Ladislav Mlček, Michael Pavlík a Štěpán Dočkal kteří v době zápasu nebyli registrováni v oddíle.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi ČF na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
vyřizuje:
Ligová komise, , ,
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz