Datum rozhodnutí: 6.10.2017

Rozhodnutí LK číslo 1613 / 2017-2018
Popis provinění
Dne 1.10. nastoupili k utkání Ligy dorostenek - skupina 2 za družstvo TJ Turnov - hráčky - Strránská Kateřina a Stránská Simona, které jsou registrovány v jiném oddíle FBC Lomnice.
Rozhodnutí
LK USLFBU vyhlašuje na základě ustanovení čl. 13.2. f)VIII. SŘ kontumační výsledek utkání

č. A006 Florbal Teplice vs. Tj Turnov
5:0 ve prospěch družstva Florbal Teplicea

č. A009 TJ Turnov vs. FBC Liberec
0:5 ve prospěch družstva FBC Libereca postihuje výše uvedený oddíl
Finanční pokutou ve výši 1000,- Kč
Odůvodnění
Hráčky Stránská Kateřina a Stránská Simona byly registrované v jiném oddíle - FBC Lomnice.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí se může oddíl odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
Vladimír Štorek
předseda LK
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz