Česká florbalová unie

Chystáte se vstoupit do systému ceskyflorbal.cz

Pro přihlášení využijte údajů z Florbalového informačního systému (FIS), díky čemuž můžete využívat rozšířené funkce nejen webu, ale i FISu.
Jako uživatelské jméno používejte desetimístné členské číslo, které najdete na členské kartě pod Vaším jménem. První heslo do systému jste obdrželi v dopise spolu s členskou kartou.
Pokud Vám členská karta nebyla doručena do tří týdnů od registrace do ČFbU, obraťte se na matriční úsek ČFbU - matrika@ceskyflorbal.cz. Uveďte do emailu své jméno, datum narození a adresu pro doručení členské karty.